Nuværende biografpremierer i november 1912, ligesom Kong Christian X's proklamation, Konseilspræsident Zahle paa Politiken's redaktion, Professor Georg Brandes paa Universitetets Katheder, Skovsøens Datter, En urolig Vagt og Vor tids dame.

Premiere mandag 4 november 1912

Tre film, der har premiere 4 november 1912: Kong Christian X's proklamation, Konseilspræsident Zahle paa Politiken's redaktion og Professor Georg Brandes paa Universitetets Katheder.

Premiere mandag 11 november 1912

En film, der har premiere 11 november 1912: Skovsøens Datter.

Premiere søndag 17 november 1912

En film, der har premiere 17 november 1912: En urolig Vagt.

Premiere tirsdag 19 november 1912

En film, der har premiere 19 november 1912: Vor tids dame.

Premiere torsdag 28 november 1912

En film, der har premiere 28 november 1912: The White Slave Trade III.

Streamingtjenester

Lige nu i biografen