Biografpremierer i november 1912Nuværende biografpremierer i november 1912, ligesom Kong Christian X's proklamation, Konseilspræsident Zahle paa Politiken's redaktion, Professor Georg Brandes paa Universitetets Katheder, Skovsøens Datter og En urolig Vagt.

Premiere mandag 4 november 1912

Tre film, der har premiere 4 november 1912: Kong Christian X's proklamation, Konseilspræsident Zahle paa Politiken's redaktion og Professor Georg Brandes paa Universitetets Katheder.

Premiere mandag 11 november 1912

En film, der har premiere 11 november 1912: Skovsøens Datter.

Skovsøens Datter

Skovsøens Datter
Premiere 11 november 1912


Premiere søndag 17 november 1912

En film, der har premiere 17 november 1912: En urolig Vagt.

En urolig Vagt

En urolig Vagt
Premiere 17 november 1912


Premiere tirsdag 19 november 1912

En film, der har premiere 19 november 1912: Vor tids dame.

Vor tids dame

Vor tids dame
Premiere 19 november 1912


Premiere torsdag 28 november 1912

En film, der har premiere 28 november 1912: The White Slave Trade III.

The White Slave Trade III

The White Slave Trade III
Premiere 28 november 1912